VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

BEL ONS: 085 065 72 49.       VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Privacy verklaring Femly

Aanleiding en doelstelling

Femly BV. KVK nummer: 88795527. , handelend onder de naam Femly, heeft privacy en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoog in het vaandel staan. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In dit document verantwoorden we ons hoe we dat doen. Wij raden iedereen aan deze goed te lezen.

Femly

Met Femly heb ik eindelijk weer tijd voor mezelf. Samen met de familie heb ik balans tussen de aandacht voor mijn moeder en de rest van mijn leven.

Privacy van gebruikers en andere betrokkenen

In de volgende onderdelen wordt door de ons de privacy verklaring verstrekt en toegelicht. Eerst willen we echter in dit onderdeel stilstaan bij de privacy van gebruikers en betrokkenen van Femly.

Femly biedt de mogelijkheid om zeer gemakkelijk contact te hebben met de dierbare/oudere. De eenvoud van de Femly functie vergt wel aanvullende maatregelen om de privacy van alle gebruikers en betrokkenen rondom de dierbare te waarborgen.

Elke klant gaat een overeenkomst aan met Femly waarin verwezen wordt naar onze Algemene Voorwaarden. In de paragraaf “Geheimhouding, privacy en gegevensbescherming” wordt expliciet ingegaan op privacy.

De volgende zin is in dit kader van belang: “Het product van Femly BV. KVK nummer: 88795527. kan haar App-gebruikers in belangrijke mate regie geven middels gemakkelijke inzage in de dagelijkse situatie van betrokken kwetsbaren door de gebruikte webcam. Nadrukkelijk wordt Klant erop gewezen dat de laagdrempeligheid van het product ook risico’s met zich meebrengt. In dit kader wordt verwezen naar het document “Gebruik Femly en privacy” . Klant bevestigt door akkoord te gaan met de Voorwaarden en de Productvoorwaarden dat zij op de hoogte is van deze risico’s, het document “Gebruik Femly en privacy” hanteert en dat zij de organisatie rondom het gebruik van het product van Femly BV. KVK nummer: 88795527. Adequaat inricht, uitvoert, bijstuurt en toezicht houdt op bijzonderheden in het gebruik, alsmede alle interne en externe betrokkenen rondom de kwetsbare informeert over de werking en risico’s van het product.”

Eisen privacywetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • niet méér persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk en we springen hier zeer zorgvuldig mee om, om u als cliënt zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen
 • om Femly Plug&Play te kunnen leveren, hebben wij bepaalde informatie nodig, die na verwerking en levering van Femly uit ons systeem verwijderd wordt
 • de toegang van medewerkers tot persoonsgegevens is beperkt en beveiligd; medewerkers en ingehuurde externe partijen hebben ten behoeve van onderhoud, beheer, helpdeskondersteuning en statistieken, toegang tot gegevens in de database; 
 • persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij nodig voor uitvoering van de overeenkomst of te voldoen aan een wettelijke verplichting, en niet langer bewaard dan nodig is
 • daarnaast hebben onze gebruikers de volgende rechten:
  • recht op informatie over welke gegevens wij van u hebben en op welke manier deze worden gebruikt: u kunt hierover altijd verdere toelichting krijgen
  • recht op correctie: als uw gegevens niet kloppen, mag u ons vragen om deze te verbeteren
  • recht op om “vergeten” te worden: u kunt ons verzoeken om uw data te verwijderen uit onze systemen
  • recht op bezwaar: u mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens anders dan bedoeld voor Femly.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website en onze Femly producten ontvangen we bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Onderstaande  gegevens worden voor de adequate uitvoering van de diensten van Femly gebruikt: 

 • Website
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Factuuradres
  • Emailadres
  • Betalingsgegevens
 • Femly-tv en Femly-app
  • Berichten
  • Verstrekte beveiligingstokens bij beeldbellen
  • Status van beeldbellen
  • Agenda – items
  • Foto’s en video’s
  • Status van de gekozen template
  • Status van de televisie

Met Femly worden persoonlijke zaken van het leven gedeeld. Berichten, foto’s, video’s en agenda-items kunnen door gebruikers in de familie gedeeld worden in de Femly. Deze gegevens worden o.a. opgeslagen op het fysieke Femly kastje achter de TV. Het Femly kastje behoeft dezelfde beveiligingsaandacht zoals het gebruik van andere computers en devices in huis. Laat onbevoegden niet onbewaakt in uw huis waar Femly gebruikt wordt. 

 

Elke gebruiker kan de mogelijkheid hebben om gedeelde gegevens te bewerken en/of te verwijderen. Voor elke individuele gebruiker is van belang om zelf een back-up te maken van gedeelde gegevens in de Femly app.

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze site en bij gebruik van onze App moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij onder de door u gekozen gebruikersnaam, de opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen

Elke gebruiker kan de mogelijkheid hebben om gedeelde gegevens te bewerken en/of te verwijderen. Voor elke individuele gebruiker is van belang om zelf een back-up te maken van gedeelde gegevens in de Femly app.

Toegang portaal

In de nabije toekomsten gaan we werken met een portaal. Met ons portaal kunt u toegang krijgen tot een beheeromgeving waar u zelf zaken kunt instellen, opgeven en wijzigen. Welke gegevens worden daarvoor gebruikt?

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken. Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring.

Een abonnement afsluiten

Via www.femly.nl kunt u een betaald abonnement afsluiten. Voor dit doel vragen wij aan u de voor de betaling benodigde gegevens. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden namens ons door de payment service provider verwerkt.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

 • per post
 • per e-mail
 • via social media
 • per telefoon

Middels een formulier op de website kunt u aangeven of, en zo ja op welke manier, wij u deze informatie kunnen doen toekomen. U geeft toestemming voor dit soort zaken. 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden via onze site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier of chat, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Uw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. U geeft toestemming voor dit soort zaken.

App store, publicatie en advertenties

De app die de dienst levert, is gedownload via een appstore van derden. Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacyverklaring te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Onze webwinkel en App’s vertonen advertenties.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op maat gesneden advertenties op basis van uw persoonsgegevens. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen uw gegevens voor eigen marketingdoeleinden gebruiken. Deze partners kunnen u zelfstandig benaderen voor acquisitiedoeleinden. U geeft toestemming voor dit soort zaken.

Cookies

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies.

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

Error: The domain FEMLY.NL is not authorized to show the cookie declaration for domain group ID 8ef815e5-3365-4b18-8099-84c70d9b1426. Please add it to the domain group in the Cookiebot Manager to authorize the domain.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

Bewaartermijnen

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om uw bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

Datalekken

Ondanks alle beveiligingsmaatregelen kan het gebeuren dat er inbreuk wordt gemaakt op onze beveiliging – bijvoorbeeld door een hack – waardoor gegevens in verkeerde handen komen. Dit heet een datalek. Alle organisaties in Nederland – dus ook Femly – zijn verplicht om datalekken te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als daaruit risico voortvloeit voor de betrokkenen. Ook moeten wij de benadeelde(n) van het datalek hierover informeren als er een kans bestaat op ernstig nadelige gevolgen voor hen. De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder op het gebied van privacy. 

Als u denkt dat u een zwakke plek in een van onze (digitale) diensten hebt gevonden (beveiligingslek) of u kunt vertrouwelijke informatie zoals bijvoorbeeld persoonsgegevens zien of benaderen (datalek), willen we graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen. Deze melding kunt u indienen via 

Ontdekken wij een datalek, dan is de eerste zorg het dichten van het lek. Tegelijkertijd gaan wij zorgvuldig na welke gegevens gelekt zijn en of de betreffende persoon mogelijk gedupeerd is door het lek. Als er een reëel risico is dat de privacy van de benadeelde geschonden is, melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren we, waar nodig, de benadeelde(n) en helpen wij om het risico op schade uit het datalek te minimaliseren.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Femly BV. (handelend onder de naam Femly)

Bruno Heisterdreef 1
6132 TH Sittard