Bedrijfsgegevens

Dit Privacy Reglement is van Rementis B.V., gevestigd aan de Smedestraat 2 in Heerlen met KvKnummer 68117442.

Algemeen

Privacy heeft de hoogste prioriteit binnen Rementis B.V. Uw vertrouwen en de bescherming van uw persoonsgegevens (“gegevens”) staat voor ons op de eerste plaats. In verband met de overeenkomst die u met Rementis sluit, verzamelt en verwerkt Rementis als verantwoordelijke uw gegevens en neemt hierbij de wettelijke voorschriften in acht. Dit reglement informeert u geeft een overzicht van de gegevens die Rementis verzamelt, de doeleinden van de verwerking en uw rechten. Door uw instemming met dit reglement verklaart u toestemming te verlenen voor de verwerking van de gegevens, voor zover daar toestemming voor is vereist.
Rementis kan dit reglement te allen tijde aanpassen, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe wetgeving. Wij raden u aan dit reglement regelmatig op onze website te bekijken. Indien u vragen of klachten heeft met betrekking tot ons privacy beleid, neem dan contact op met onze klantenservice: 085 – 065 72 49 of door middel van een e-mail naar [email protected]

Verzamelen van gegevens

Bij het invullen van het aanmeldformulier voor het afnemen van één van de door Rementis aangeboden diensten, verstrekt u aan Rementis de volgende gegevens: NAW gegevens, uw geslacht, uw geboortedatum, uw e-mailadres, uw IBAN nummer, de NAW- en contactgegevens van uw contactpersoon en/of zaakwaarnemer, en de gegevens van, in overleg met u, aangewezen instanties.
Rementis verzamelt ook informatie over uw gebruik van de website www.femly.nl en maakt daarbij onder meer gebruik van Google Analytics*. Rementis ontvangt zo waardevolle informatie over bijvoorbeeld de doeltreffendheid van de website, waardoor Rementis uw ervaring persoonlijker kan maken en echt maatwerk kan leveren.
*De verkregen informatie wordt, met inbegrip van uw IP-adres, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, voor rapportages en om adverteerders informatie over de effectiviteit van campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij als Rementis hebben hier geen invloed op.

Cookies

Rementis maakt op haar website en voor de met haar diensten verband houdende digitale apps gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website en apps kan beïnvloeden.

Gebruik van gegevens

Uw gegevens worden in het klantenbestand van Rementis opgenomen omdat dit nodig is voor goede uitvoering van de tussen u en Rementis gesloten overeenkomst. Zodat onder andere actie kan worden ondernomen bij noodoproep, zodat Rementis u kan informeren in het geval van storingen, of bij wijzigingen in de door u afgenomen dienst(en). En voor de facturatie en incassering van de door u afgenomen dienst(en).

Delen van gegevens

Er gelden strenge regels voor het delen van gegevens. In principe delen we gegevens niet met derden. Dit doen wij slechts voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de tussen u en Rementis gesloten overeenkomst, of als daar een goede (wettelijke) reden of verplichting voor is. Rementis kan uw gegevens bijvoorbeeld verstrekken aan, in overleg met u, aangewezen instanties voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de tussen u en Rementis gesloten overeenkomst.

Beveiligingsmaatregelen

Rementis past naar redelijkheid organisatorische, administratieve en technische
veiligheidsmaatregelen toe om uw gegevens te beschermen tegen verlies, onbevoegd gebruik of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de ten uitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen. In geval van een datalek zal Rementis de wettelijk voorgeschreven acties ondernemen en adequate maatregelen treffen om mogelijk negatieve gevolgen van een datalek te voorkomen of te beperken.

Inzage, wijziging en verwijdering gegevens

Indien u uw gegevens wilt inzien, wilt wijzigen of uw gegevens wilt laten verwijderen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw gegevens kunt u contact opnemen met onze klantenservice: 085 – 065 72 49 of via www.femly.nl. Het verwijderen van uw gegevens of een beperking van de verwerking van uw gegevens kan resulteren in het niet optimaal werken van de door Rementis aangeboden diensten. Indien hiervan sprake is zult u hierover worden geïnformeerd.

Bewaren van gegevens

Uw gegevens worden in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen u en Rementis bewaard. Bij het eindigen van de overeenkomst worden uw gegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode bewaard, onverminderd uw recht op verwijdering van uw gegevens.