VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

BEL ONS: 085 065 72 49.       VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Bestrijden van eenzaamheid onder ouderen: 6 drempels om niet te vergeten

Eenzaamheid onder ouderen blijft, zo blijkt uit onderzoek, een groot maatschappelijk probleem. Er is echter goed nieuws: eenzaamheid kan aangepakt worden met interventies. Zo kunnen de juiste interventies eenzaamheid effectief verlagen. Vooral digitale oplossingen zorgen voor innovatieve oplossingen. Zo biedt videobellen een enorme kans. Een kans waar wel enkele voorwaarden aan zitten. In deze blog zetten we daarom uiteen wat u kunt doen, en wat juist niet goed werkt bij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

Femly

Met Femly heb ik eindelijk weer tijd voor mezelf. Samen met de familie heb ik balans tussen de aandacht voor mijn moeder en de rest van mijn leven.

1. Eenzaamheid oplossen: onderzoek hoe bereid is men om mee te werken?

Het klinkt als een open deur, maar uit onze ervaring blijkt dat digitale zorgtoepassingen tegen eenzaamheid enkel werken bij ouderen die daadwerkelijk geholpen willen worden. Een eerste drempel waar je tegenaan zult lopen is niet goed weten wat de persoon in kwestie zelf graag wilt. Vooral omdat dit niet altijd helder wordt aangegeven. Maar, een ding staat vast: geen enkele interventie zal succesvol zijn als iemand er geen tijd en energie in wil steken. Het is daarom van belang vooraf te onderzoeken wat de bereidwilligheid is onder de ouderen die je graag hulp wilt bieden. Willen ze daadwerkelijk meewerken aan de interventies? Stel je hiervoor een aantal vragen af: 

  • Zijn er lichamelijke of geestelijke problemen die in de weg kunnen staan?
  • Is er sprake van een laag zelfbeeld of weinig zelfvertrouwen?

Neem de antwoorden op de vragen mee in de uiteindelijke keuze.

2. Ga na welke oplossing het meeste resultaat biedt

Grofweg zijn er drie typen oplossingsrichtingen mogelijk om eenzaamheid te verminderen. 

De eerste is het creëren van een groter netwerk waarin de persoon in kwestie zich bevindt. Dit kan door nieuwe relaties aan te gaan of bestaande relaties te verbeteren. Ten tweede kan de verwachting verlaagd worden. Dit is effectief als iemand te hoge verwachtingen heeft van relaties. Tot slot kan er gewerkt worden aan een betere acceptatie van gevoelens.

Hieruit blijkt ook dat niet iedereen dezelfde aanpak nodig heeft. Een interventie kan pas slagen als deze ook echt is afgestemd is op de doelgroep, in dit geval betreft dat ouderen. Besteed dus vooraf aan het project voldoende tijd om behoeften in kaart te brengen. Dat betaalt zich later terug door een beter resultaat.

3. Weet welke technieken voordelen bieden

Zodra je weet hoe je de persoon in kwestie wilt helpen is het raadzaam om te kijken naar welke innovaties kunnen helpen. Door het gebruik van beeldbellen bijvoorbeeld zijn er meer contactmomenten met bestaande relaties en is er meer steun uit de omgeving. Ook zorgt het wegvallen van fysieke afstand ervoor dat ouderen contact kunnen hebben met “nieuwe”mensen. Kinderen of kleinkinderen in het buitenland worden ineens toegankelijk. 

Dat zorgt ervoor dat het gemiddelde aantal contacten van een oudere omhoog gaat. En dat heeft een positief effect op eenzaamheid. Wij merken dat het welzijn van bewoners omhoog gaat bij zorgorganisaties die beeldbellen bewust inzetten.

Deze strategie is zeer geschikt als er ouderen zijn die vooral behoefte hebben aan een groter netwerk om zich heen.

4. Zorg voor een duidelijke briefing van het zorgpersoneel

Zorgpersoneel moet in staat zijn haar taken goed uit te kunnen voeren. Daarbij is het ideaal indien de gekozen digitale oplossingen hun werk ondersteunen. Dat zorgt ervoor dat ze efficienter en stressvrij kunnen werken. Innovatie moet helpen, niet belemmeren. Het is dan ook vervelend als digitale toepassingen na implementatie leiden tot onduidelijkheid. Zorg daarom voor een duidelijke briefing en gebruik oplossingen die prettig, en makkelijk te gebruiken zijn.  

Het gebruik van Femly is om die reden extreem simpel. Bij Femly hoeven ouderen niets te doen: alleen klaar zitten voor het scherm. Hierdoor hoeven zorgmedewerkers alleen ervoor te zorgen dat de Mobifem in de juiste ruimte staat. Dat maakt de werkdag van het zorgpersoneel prettiger en de ouderen zijn er efficiënt mee geholpen. 

5. Voorkom dat de werkdruk verhoogd wordt

Dit punt gaat in de praktijk hand in hand met punt vier. Toch zien we dat naast de briefing andere aspecten invloed hebben op de werkdruk. De techniek zelf bijvoorbeeld moet betrouwbaar zijn. Om die reden moet er veel getest worden. Dit levert tijdswinst op op de lange termijn.

Vooral bij het gebruik van tablets wordt er te snel vanuit gegaan dat alles lukt. Veel ouderen hebben echter ondersteuning nodig. Zo krijgt het zorgpersoneel een extra taak erbij. En dat verhoogt de werkdruk.

Daarom hebben wij bij Femly een draaiboek met de juiste instructies voor het personeel. Hiermee zorgen we ervoor dat de implementatie goed gaat. Ook organiseren wij Femly momentjes, specifiek bedoeld om zorgpersoneel te ondersteunen. Geef dus extra aandacht aan hen. Ga er niet zomaar vanuit dat alles direct goed gaat.

6. Vraag financiële steun waar mogelijk

De overheid ziet ook het grote belang van digitale zorgtoepassingen. Daarom zijn er diverse subsidiepotjes beschikbaar. Hiermee kunnen implementatiekosten worden gecompenseerd. Dat helpt om de begroting sluitend te krijgen. Bij Femly hebben we ruime ervaring bij het ondersteunen van dit soort aanvragen. Wij raden dan ook aan om hier goed naar te kijken.

Ons advies samengevat: 

  1. Onderzoek altijd eerst of de ouderen openstaan voor een interventie. 
  2. Ga na welke oplossing voor de beste resultaten zorgt. 
  3. Gebruik beeldbellen krijgen voor het stimuleren van meer contact, zelfs met familie en bekenden op afstand.
  4. Zorg voor een duidelijke briefing van het zorgpersoneel.
  5. Voorkom dat de werkdruk verhoogd wordt.
  6. Verlaag implementatiekosten door financiële steun aan te vragen.

Wil jij ook aan de slag met effectieve en simpel te gebruiken innovatie in de bestrijding van eenzaamheid?

Femly helpt duizenden ouderen bij het onderhouden van hun contacten middels een nieuwe manier van videobellen. Wil jij weten hoe dat precies gebeurt? Neem dan eens contact met ons op. We laten graag uitgebreid zien hoe Femly gebruikt kan worden, en waarom het zo ontzettend goed werkt!

Contact

Bedankt